Vi introducerar CTLA, Call to Later Action

Alla vi som jobbar i branschen vet hur viktigt det är med en korrekt utformad och strategiskt placerad CTA (Call to action). Oavsett om det gäller webbsidan eller e-handeln.

Vad gör vi för att vinna resterande 98% av våra potentiella kunder, som inte nappar på vårt erbjudande här och nu?

Kort om CTA

En Call-to-Action (CTA) är en uppmaning för att få dina besökare på din webbplats att utföra något. Det kan handla om att att fylla i ett formulär, eller helt enkelt köpa er produkt.

Kort och gott kan man säga att en CTA är till för att påverka besökaren att utföra den åtgärd som du vill att de ska göra. Såhär långt är alla med, men vad händer med alla de besökare som vill utföra åtgärden du önskar, fast vid ett senare tillfälle? Och kanske viktigast av allt… Hur fångar man upp även dessa potentiella kunder?

Vi skriver internethistoria. Vi introducerar Call-to-Later-Action (CTLA)

Många känner igen sig, man besöker en webbplats, vill utföra den önskade åtgärden som man leds till… Men ska bara göra lite annat först. Sedan glöms detta av och man kommer på det igen efter några dagar.

Man börjar googla på nytt, i hopp om att hitta tillbaka till webbplatsen man besökte för några dagar sedan. Antingen så hittar man lyckligtvis tillbaka och fullföljer åtgärden. Eller så gör man de inte och hamnar istället hos konkurrentens webbplats för att fullfölja…

Detta, fastän du gjort allt rätt ur CTA perspektiv!

CTLA, Call-to-Later-Action
Swapi skriver internethistoria. Vi introducerar: CTLA, Call-to-Later-Action

På Swapi har vi löst detta på ett revolutionerande sätt. Vi hjälper er att  fånga upp och binder era potentiella kunder. Låt dem få utföra den åtgärden som du önskar fast på deras villkor. När tid ges, på deras villkor!

När vi pratar om Call-to-Later-Action (CTLA) så menar vi inte att det görs med redan befintliga lösningar såsom önskelistor, eller automatiska mejlutskick. Istället revolutionerar vi internet och sätter därför det nya begreppet på kartan, CTLA.

Den lösning som vi använder oss av för att fånga upp kunden igen sker helt på användarens villkor. Utan påtryckningar eller andra jobbiga utskick. Dessutom knyter och stärker ert band till kunden även efter att åtgärden du önskat fullföljts.

CTLA, Call-to-Later-Action

Visst låter det spännande?

Hör av dig till oss redan idag så hjälper vi er komplettera ert Call-to-Action (CTA) med Call-to-Later-Action. Tappa inte era kunder som vill nyttja ert erbjudande, fast vid ett senare tillfälle.