Utvärdera i 7 dagar utan köptvång!

Digitala anställningsavtal

Digitala anställningsavtal och andra typer av avtal
Från 5.895 kr/år
Kom igång med elektronisk hantering av anställningsavtal redan idag!

I dagens arbetsklimat är det avgörande att anpassa sig till det digitala landskapet för att uppnå effektivitet och flexibilitet. Genom att digitalisera medarbetarprocesser frigör ni värdefull tid för alla inblandade parter, vilket möjliggör en ökad fokusering på er verksamhet.

Kom igång med elektronisk hantering av anställningsavtal redan idag!

Med digitala anställningsavtal och BankID-signeringar eliminerar ni behovet av att hantera fysiska avtalshandlingar och löper inte risken för förlorade kopior eller föråldrade versioner.

Med fokus på att det ska vara enkelt, snabbt och säkert

Steg för steg guide om hur man gör. Klicka på bilderna nedan för förstoring.

1. Signeringsmetod

Välj hur du vill skicka anställningsavtalet (elektronisk- eller BankID signering).

2. Välj mall eller PDF

Ladda upp ditt anställningsavtalet eller skapa utifrån mall.

3. Skicka

Välj om du vill skicka avtalet – med e-post, SMS eller både och.

4. Klart

Följ processen och invänta signering.

Varför digitalisera hantering av anställningsavtal?

Utöver att skapa ett modernt första intryck för era blivande nyanställda, erbjuder digitalisering av anställningsprocessen en smidig onboarding och en digital arkivering där era anställningsavtal lagras säkert och tillgängligt.

Genom användning av BankID kan era anställda enkelt få åtkomst till sina avtal när som helst, vilket ökar både tillgängligheten och säkerheten.

Ni slipper även den praktiska säkerhetsproblematiken kring hanteringen av fysiska avtalspärmar.

5 anledningar att digitalisera anställningsavtal

Att digitalisera hanteringen av anställningsavtal med Swapi eSign är enkelt. Glöm borttappade anställningsavtal, frågor om kopior från anställda.

Gör som många andra och upptäck fördelarna med att hantera anställningsavtal digitalt med BankID för underskrift och åtkomst till dokumentet som anställd.

Frågor och svar om elektronisk hantering anställningsavtal

Ja, det är fullt möjligt att signera anställningsavtal digitalt. Digitala signaturer har blivit alltmer accepterade och vanliga inom många juridiska och affärsmässiga sammanhang, inklusive anställningsavtal. Här är några vanliga metoder för att signera anställningsavtal digitalt:

När du skriver ett anställningsavtal är det viktigt att tydligt definiera arbetsuppgifter, lön, arbetsplatsens plikter och rättigheter samt eventuella förmåner. Det är också klokt att inkludera detaljer kring uppsägningstider och eventuella konkurrensklausuler för att undvika framtida tvister.

Ett anställningsavtal är en viktig juridisk dokument som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och anställd. Det bör innehålla flera punkter för att tydligt definiera vad som förväntas av den anställda och vilka villkor som gäller. Här är några av de vanliga punkterna som brukar finnas med i ett anställningsavtal:

 • Anställningsform och arbetsuppgifter
 • Månadslön, förmåner och ersättningar utöver den fasta lönen
 • Arbetstid och semester
 • Pension och försäkringar
 • Anställningens upphörande och avgångsvederlag
 • Konkurrensklausul i avtalet
 • Skiljedom vid eventuell tvist

Ja, vi erbjuder både färdiga anställningsavtal och hjälper er gärna att ta fram ert unika avtal. Vi ser också till att designa och strukturera upp det så att mottagaren redan från första stund uppfattar vilket seriöst och modernt företag ni är.

Få en gratis demo utan köptvång.

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar olika aspekter av anställningsavtal, inklusive villkoren för uppsägning, förnyelse av tidsbegränsade avtal och rättigheter vid omorganisation eller uppsägning.

Om någon part bryter mot ett anställningsavtal kan det leda till rättsliga åtgärder, inklusive skadeståndsanspråk eller uppsägning med eller utan varsel, beroende på omständigheterna och kontraktsbrottets allvar.

Ja, det är möjligt att göra ändringar i ett anställningsavtal, men det kräver samtycke från båda parterna. Eventuella ändringar bör dokumenteras skriftligt för att undvika missförstånd eller tvister i framtiden.

Du kan få tag på ditt anställningsavtal genom att kontakta din arbetsgivare eller för en kopia.

Har dom Swapi eSign för hantering av anställningsavtal besöker du länken du redan har fått och identifierar dig med ditt BankID för att komma åt ditt anställningsavtal. Säkert snabbt och enkelt.

Ja, det är fullt möjligt att signera anställningsavtal digitalt genom olika digitala signaturtjänster.

Genom att använda exempelvis BankID eller andra godkända digitala identifieringsmetoder kan du enkelt och säkert signera avtalet online.

Upptäck fördelarna med digitala anställningsavtal

Digitalisera hanteringen av anställningsavtal med Swapi eSign är enkelt och effektivt.

Glöm borttappade avtal och frågor om kopior från anställda. Ta steget och upptäck fördelarna med att hantera anställningsavtal digitalt med BankID för underskrift och åtkomst till dokumenten som anställd.

Kontakta oss idag för att komma igång eller begär en demo!

esiginering för digitala anställningsavtal

Kom igång med elektronisk hantering av anställningsavtal redan idag!

Vi är här för att hjälpa er att smidigt och säkert digitalisera samt organisera era avtalsmallar och signerade anställningsavtal för en effektiv och trygg hantering långt in i framtiden.

Beställ Swapi eSign för digital hantering av anställningsavtal

Prova och utvärdera i 7 dagar utan köptvång!

Pris

Från 5 895 kr/år

 • Inklusive framtagande av mall
 • Signering med BankID
 • Hantera och lagra fritt antal avtal

Hur det går till

 • Fyll i formuläret för att inleda en dialog
 • Vi skickar över inloggningsuppgifter för 7 dagars utvärdering
 • Vi håller en dialog om hur vi går vidare
 • Klart!

Priset som visas är den totala kostnaden för tjänsten baserat ett företag med upp till 20 anställda. Är ni ett företag med fler anställda? Hör av er för pris.

Det är otroligt professionellt att kunna skicka digitala anställningsavtal med BankID-signering

Fyll i dina uppgifter för att komma igång